Skip to main content Skip to footer

Vi vil trenge noen av dine personopplysninger for å best mulig kunne svare på din henvendelse og gi deg den rette informasjonen. All bruk av personopplysninger regnes som en behandling. Dette kan for eksempel være innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.

Om personvern på denne nettsiden

TASTE mat & vinhus (TASTE) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester og i kundeforhold. At TASTE er behandlingsansvarlig innebærer primært at det er vi som har ansvar og plikter vi må følge etter personvernforordningen. Vi er opptatt av at du forstår hvordan vi håndterer data om deg, og i denne personvernerklæringen forklarer vi hvilken data vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker de til.

Hva slags personopplysninger har vi og hva er formålet?

TASTE lagrer lite personopplysninger om kunder og personer som tar kontakt. De personopplysningene vi behandler vil eventuelt være opplysninger vi får via e-post eller per telefon i forbindelse med henvendelser og bestillinger. Disse opplysningene vil bare bli brukt til å besvare og løse henvendelser, samt registrere bordreservasjoner, og vi har ingen interesse av å oppbevare personopplysninger utover det. Om en henvendelse er besvart og det ikke fører til noe mer, vil vi slette e-posten innen 1 måned. Ved å bruke nettstedet vil også anonymisert bruksdata bli prosessert av Google, du kan lese mer om dette i delen om cookies.

Oppbevaring

Dine opplysninger deles ikke med noen. Opplysningene oppbevares forsvarlig, og det som taes vare på er kun i henhold til gjeldende lovverk mtp. økomomi og drift, og under strenge sikkerhetskrav definert av databehandler.

Sletting av personopplysninger

Når du ikke lenger har avtaler eller forespørsler med oss vil vi fortsatt ta vare på dine personopplysninger så fremt det er nødvendig. Denne informasjonen slettes fra systemene våre når andre lovverk som stiller krav om lagring og/eller arkivering opphører etter 5 år. Informasjon fra kundeforhold slettes ikke dersom avdekking av straffbar handling eller rettstvist pågår.

Hvordan få innsyn, eller be om korrigering eller sletting av kundeopplysninger

Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger, eller denne personvernerklæringen, eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret, er det bare å ta kontakt med TASTE på post@tastetrysil.no.

Dersom det oppdages feil ved våre opplysninger, kan du henvende deg skriftlig til TASTE for å be om endringer.

Mistanke om autorisert innsyn

Du må konferere med oss dersom du har mistanke om at det har skjedd uautorisert innsyn. Vi vil bistå deg ved bestilling av en utredning. Dersom det avdekkes at din mistanke er berettiget, vil du bli underrettet om det. Du vil få informasjon om at saken blir håndtert av TASTE, samt at den rapporteres til Datatilsynet.

Vi gir svar på alle bestillinger om innsyn så raskt som mulig og senest innen 30 dager. Noen tilfeller kan ta lang tid, hvis det skjer gir vi deg beskjed og holder deg oppdatert underveis.

Kjøpsvilkår

 

 

 

 

 1. Om Highbury Holding AS / TASTE mat & vinhus

Appen og/eller E-handelsplatformen  Caspeco ("Appen og/eller E-handelsplatsen") leveres av Caspeco med organisasjonsnummer 996263029 ("Selgeren", "vi" eller "oss"). Kontakt informasjon finnes  under punkt ‎12 nedenfor.

 

 1. Om kjøpsvilkårene og kjøp via Appen og/eller E-handelsplatformen 

Disse kjøpsvilkårene gjelder ved bestilling og kjøp av produkter og tjenester via Appen og/eller E-handelsplatformen . Avtale om kjøp initieres via Appen og/eller E-handelsplatformen  og/eller E-handelsplatformen  og skal anses som inngått når vi har bekreftet bestillingen din i en ordrebekreftelse, eller, hvis dette skjer tidligere, når du har begynt å bruke en bestilt tjeneste.

 

 1. Priser og produkter

Prisene for produkter og tjenester er oppgitt inkludert moms i den angitte valutaen. I kassen presenteres den totale prisen, inkludert alle avgifter som fraktkostnad, ekspedisjonsgebyr og lignende.

 

Vi har som mål alltid å holde Appen og/eller E-handelsplatformen og/eller E-handelsplatformen oppdatert om eventuelle endringer i produktutvalget, med forbehold om at enkelte produkter kan være tomt fra lager. Vi etterstreber at alle priser og produktbeskrivelser i Appen og/eller E-handelsplatformen og/eller E-handelsplatformen skal være helt nøyaktige, med forbehold om eventuelle feil. 

 

 1. Bestilling

Bestillinger gjøres i Appen og/eller E-handelsplatformen. All personlig informasjon som oppgis ved bestilling, skal være korrekt og referere til personen som bestiller produktene. Vi er ikke ansvarlig for manglende levering på grunn av mangelfull eller uriktig informasjon oppgitt ved bestilling. Alle bestillingene dine finner du under Mine bestillinger i Appen og/eller E-handelsplatformen.

 

 1. Betaling

I kassen presenteres betalingsmetodene som er tilgjengelige for de aktuelle produktene eller tjenestene. Betaling skjer ved kortbetaling eller på annen måte i samsvar med kjøps- og betalingsvilkårene som gjelder for den respektive betalingsmåten, og som angis i forbindelse med kjøpet. Kvittering kan sendes elektronisk  på e-post. 

 

Kortbetaling

Vi aksepterer betaling med Visa, MasterCard og American Express. Betalingskortet belastes ved fullføring av transaksjonen.

Betaling med kort krever at kunden registrerer ett eller flere betalingskort eller andre betalingsmidler ved å legge inn kortinformasjon i Appen og/eller E-handelsplatformen. For betalingskort må kortnummer, kortinnehaverens fulle navn ( som det står på kortet), utløpsdato og CVV-kode registreres. Dette registreres bare en gang, slik at du slipper å måtte registrere informasjonen ved hvert kjøp. 

 

Betaling med Vipps

Vi aksepterer  betalning med Vipps. Debitering skjer  direkt via  Vipps til det telfonnummeret som er angitt i Vipps sin App. Ved  betaling med Vipps vil du bli bedt om å åpne appen Vipps, og identifisere deg med en e-identitet.

 

 1. Bestillingsbekreftelse og levering

Når vi mottar bestillingen din, bekrefter vi dette direkte i Appen og/eller E-handelsplatformen. Når bestillingen din er bekreftet og klar for levering, mottar du en bekreftelse i Appen og/eller E-handelsplatformen.

 

Tilgjengelige leveringsalternativer vil bli presentert  i kassen. Du velger selv leveringsalternativ når du bestiller.

 

 1. Avbestilling (angrerett)

Når du handler via Appen og/eller E-handelsplatformen, har du rett til å kansellere bestillingen (angrerett) ved å varsle oss om dette innen 14 dager. Ved kjøp av tjenesten regnes fristen fra bestillingen og ved kjøp av varen fra du mottok varen. Vi tilbakebetaler så gebyrene du har betalt for det aktuelle produktet eller tjenesten. Du må selv betale returkostnaden når varene sendes tilbake.

Angreretten gjelder bare forutsatt at (i) produktet returneres i uskadet tilstand, eller (ii) vi ikke har begynt å levere tjenesten du ønsker å kansellere . Vær oppmerksom på at matsalg ikke omfattes av angreretten. Du kan lese mer om angreretten og hvilke varer og tjenester som er ekskludert fra angreretten på Forbrukerrådets nettsider: (https://www.forbrukerradet.no/#), der  finner du også skjemaer for utøvelse av angreretten.

 

 1. Produktgarantier

Vi gir ingen garantier på produktene du kjøper og bestiller fra oss, men du har alltid rett til å klage på et feilaktig produkt innen tre år etter kjøpet (se punkt ‎9). I den grad produsenter av et produkt gir garantier, gjelder selvfølgelig slike garantier for produktet.

 

 1. Reklamasjon 

Når du mottar produktene dine, er det viktig at du sjekker at de ikke er skadet eller har feil. Hvis du mener at et levert produkt eller en tjeneste har feil, må du reklamere  på produktet eller tjenesten ved å kontakte oss innen rimelig tid. Vi undersøker så reklamasjonen  og gir deg beskjed om vi kan godta reklamasjonen, og i tilfelle hvordan vi kan avhjelpe feilen, f.eks. ved ny levering, prisavslag eller tilbakebetaling. En eventuell tilbakebetaling gjøres så snart som mulig og senest 30 dager fra dagen klagen er ferdigbehandlet.

 

 1. Immaterielle rettigheter

Din bruk av Appen og/eller E-handelsplatformen innebærer ikke at opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter overføres til deg. Du kan ikke bruke, kopiere, endre eller på annen måte håndtere programvare eller annet materiale som tilhører oss eller våre samarbeidspartnere (for eksempel, men ikke utelukkende, informasjon og bilder som er gjort tilgjengelig gjennom Appen og/eller E-handelsplatformen), og heller ikke overføre eller overgi retten til slik programvare eller slike materialer til andre. 

 

 1. Behandling av personopplysninger

For å kunne motta, håndtere og levere bestillingen din kommer Salgsselskapet til å behandle personopplysninger om deg. All vår behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. På [SETT INN LENKE] kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

 

 1. Kontakt og kundetjeneste

Hvis du vil komme i kontakt med oss, kan du kontakte oss på følgende måte:

Taste mat & vinhus / Highbury Holding AS

Velkomstvegen 35

62452355

post@tastetrysil.no 

 1. Force Majeure
  Vi er ikke ansvarlig for skader eller manglende utførelse som følge av streik, brann, myndighetsutøvelse, arbeidstvister, ulykker, feil eller forsinkelser hos underleverandør, driftsbrudd i allmenne kommunikasjonssystemer eller andre omstendigheter utenfor vår kontroll, og som vi med rimelighet ikke kan forvente, og hvis konsekvenser vi ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne. Hvis en omstendighet i henhold til dette punkt ‎13 vedvarer i en periode som overstiger 1 måned og dette forhindrer gjennomføringen av kjøpet, har parten rett til å si opp avtalen om kjøp med øyeblikkelig virkning.

 

 1. Generell ansvarsbegrensning

Vårt ansvar for leverte produkter og tjenester forutsetter at de brukes på den påtenkte måten. Vårt øvrige ansvar for skader som kan oppstå som følge av feil ved produkter og tjenestene vi leverer, er begrenset til det som følger av gjeldende obligatorisk lovgivning. Med mindre obligatorisk lov ikke sier noe annet, er vi på ingen måte ansvarlige for indirekte skader eller tap, og vårt ansvar overfor deg er, med mindre det skyldes forsett eller grov uaktsomhet, begrenset til kompensasjon for det du betalte for det aktuelle produktet eller tjenesten.

 

For å være berettiget til kompensasjon for skader skal kravet ditt om erstatning fremsettes innen rimelig tid fra det tidspunktet skaden ble oppdaget eller burde vært oppdaget.

 

 1. Endring av avtalevilkår

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen. For gjennomførte kjøp gjelder alltid de vilkårene som er godkjent og akseptert av deg i forbindelse med det aktuelle kjøpet.

 

Tvister og gjeldende lov
Tvister vedrørende disse kjøpsvilkårenes gyldighet, tolkning og anvendelse skal i første omgang avgjøres gjennom forhandlinger mellom Salgsselskapet og deg som kunde. Hvis slike forhandlinger ikke fører til løsning av tvisten, kan tvisten på din forespørsel prøves hos Forbrukerrådet (https://www.forbrukerradet.no/klageguide/). Tvisten kan også prøves av en alminnelig domstol, der norsk lov skal anvendes.

Personvernregler for forbrukere

 

Når du bruker appen, behandles personopplysningene dine av tre forskjellige behandlingsansvarlige som er ansvarlige for hver sin del av prosessen. 

 

Restauranten du bestiller mat fra, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som kreves for matbestillingen. Hvis du vil lese mer om hvordan restauranten behandler personopplysningene dine, kan du gjøre det på deres hjemmesider.

 

Appen leveres via Caspeco AB, som er databehandler for denne behandlingen. Det betyr at Caspeco AB bare behandler personopplysningene dine på instruksjoner fra restauranten du bestiller mat fra, som igjen behandler personopplysningene dine på grunnlag av matbestillingen.

 

Reepay A/S er ansvarlig for betalingsløsningen som leveres via appen, og er derfor behandlingsansvarlige for behandling av personopplysninger som kreves for å håndtere betalingen. Hvis du vil lese mer om hvordan Reepay A/S behandler personopplysningene dine, kan du lese mer her

 

Basert på informasjonen du legger inn når du oppretter en profil i appen, kommer Caspeco AB til å føre statistikk over bruken av appen. Caspeco AB kommer også til å sende deg markedsføring om tjenester på e-post. Dette betyr at Caspeco AB er behandlingsansvarlige for behandling av personopplysninger til statistiske formål og markedsføringsformål, noe som er basert på legitim interesse. 

 

For å kunne sende markedsføring til deg på e-post kommer Caspeco AB til å behandle følgende personopplysninger: navn, e-postadresse, poststed.

 

Opplysningene dine deles med våre underbehandlere for at vi skal kunne levere appen vår og markedsføring, men behandles ikke videre av dem for noe annet formål. Opplysningene dine overføres ikke til tredjepart.

 

Caspeco AB kommer til å beholde opplysningene dine så lenge du har en profil i appen. Du har imidlertid rett til når som helst å nekte fremtidig markedsføring ved å klikke på en lenke i e-postmarkedsføringen vi sender ut. Når du ikke lenger har en profil eller har takket nei til fremtidige utsendelser, slettes personopplysningene dine.

 

Du har rett til å motta gratis informasjon om hvilke personopplysninger som finnes om deg i Caspeco ABs virksomhet. Hvis du mener at en opplysning om deg er unøyaktig eller misvisende, kan du informere oss og begrense bruken av den aktuelle opplysningen til den er rettet. Du har også rett til å nekte oss å behandle opplysninger om deg, og be om at de slettes fra Caspeco ABs virksomhet. Vi vil da slette opplysningene fra alle behandlinger som er basert på samtykke eller legitim interesse.

 

Hvis du har spørsmål om hvordan Caspeco AB behandler personopplysningene dine, er du velkommen til å kontakte oss. Kontaktinformasjon finner du under overskriften «Kontakt og kundetjeneste» i kjøpsvilkår.

Om cookies (informasjonskapsler) på denne nettsiden

Hvilken informasjon registreres om deg som bruker

Når du besøker TASTE på nett registrerer vi ulike typer informasjon om deg som bruker:

 • Din posisjon, ved bruk av en del fra din IP-adresse, posisjonsdata eller lignende
 • Din web-adferd, som hvilke sider du besøker på vært nettsted, hvor ofte og hva du gjør på de ulike sidene
 • Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem

All informasjon blir automatisk anonymisert, og vil ikke kunne brukes av verken oss eller en tredjepart til å identifisere deg som person. Informasjonen vil heller ikke bli brukt til markedsføringsformål, kun for analytiske formål.

Hvordan vi samler opplysninger om deg

Informasjon om deg som bruker blir fanget opp og lagret ved hjelp av cookies/informasjonskapsler og i noen tilfeller en del av din IP-adresse, som blir anonymisert og utilgjengelig for oss og tredjeparten.

All datatrafikk mellom din nettleser og våre servere er kryptert, og blir lagret med våre strenge krav til datasikkerhet. Det samme gjelder all trafikk til tredjepartene, som vil være Google Analytics.

Hvordan vi benytter data som er samlet inn på nettstedet

Data om din web-adferd blir brukt til flere ulike formål:

Cookies for analytiske formål

 

_gat_UA-143556205-1

Eier: Google

Utløper: 1 minutt

Formål: denne cookien brukes til å samle informasjon på konkrete sideelementer som har en Google Tag, som blir opprettet i Google Tag Manager. Informasjonen som blir samlet går på brukeratferden din på nettstedet; primært hva du klikker på og om du benytter deg av forespørsel- eller kontaktskjemaer. Vi samler denne informasjonen for å se hvordan nettsiden oppleves for brukerne, og for å forbedre funksjonalitet og innhold. Informasjonen er helt anonym, og kan ikke knyttes til enkeltperson

_ga

Eier: Google

Utløper: selve cookien utløper etter 2 år, men anonymisert bruker- og hendelsesdata blir fjernet i Google Analytics etter 14 måneder fra datoen dataene ble registrert

Formål: denne cookien brukes til omtrent på samme måte som _gat, men den samler informasjon generelt om brukeratferden din på nettstedet; hva du klikker på, hvor lenge du er på ulike sider, og om du benytter deg av forespørsel- eller kontaktskjemaer. Vi samler denne informasjonen for å se hvordan nettsiden oppleves for brukerne, og for å forbedre funksjonalitet og innhold. Informasjonen er helt anonym og kan ikke knyttes til enkeltperson. Bruker- og hendelsesdata tilknyttet informasjonskapsler, brukeridentifikatorer eller annonseringsidentifikatorer blir oppbevart i Google Analytics

_gid

Eier: Google

Utløper: etter 24 timer

Formål: formålet med denne cookien er det samme som _ga, men denne cookien sin spesifikke funksjon er å skille på brukere av nettstedet. Den gjør dette ved å benytte en del av din IP adresse, og den finner også din omtrentlige plassering ut ifra denne biten av IP-adressen. Stedsdataene er ikke mer nøyaktig enn kommune eller by, og kan ikke knyttes til person. Din IP-adresse vil bli anonymisert både for oss og Google i denne prosessen

Cookies for funksjonelle formål

cookie-concent

Eier: TASTE

Utløper: etter 1 år, eller når bruker har fjernet cookies i nettleseren

Formål: denne cookien er hovedsakelig brukt til å lagre dine innstillinger vedr. cookies på nettsiden

Sperre for eller slette cookies

Du kan sperre for cookies og slette registrerte cookies i nettleseren din, hvis du ønsker det. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan hindre noe av funksjonaliteten på nettstedet.  Nettvett.no har en fin og enkel guide for hvordan man administrerer cookies i forskjellige nettlesere: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av nettstedet. Hvis du vil vite mer, sperre for cookies eller trekke tilbake samtykket finner du mer info om dette på siden om personvern.